يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧ توضیح: این مرکز هیچ گونه فعالیتی در زمینه اعزام دانشجو یا مهاجرت نداشته و ندارد.

خانه آیلتس آفرینش - AFARINESH IELTS House

خانه | آزمون تعيين سطح | برنامه كلاسها | آزمونهاي آزمايشي | پرتال آموزش | دوره مجازی | تصحیح Writing | دانلود | ویدئو | فروشگاه | ورود اخبار

Afarinesh IELTS House

صفحه اصلي > اخبار آفرینش 

دسترسی سریع

عضویت در آفرینش

عضویت در آفرینش

تور مجازی آفرینش

گروه فیسبوک آفرینش

کارگاه های مجازی آفرینش

تجربیات IELTS

اخبار و اطلاعات مهاجرتی

اخبار > مكالمات روزمره امريكايي قسمت اول


  چاپ        ارسال به دوست

مكالمات روزمره امريكايي قسمت اول

 

بخش اول

1- اگر رد بشی شانس دیگه ای نداری

If you flunk out you wont get a second chance  
2- عصبانیم نکن
 Dont get on my bad side.
۳- خوب گوش بده ( این رو تو مغزت فرو کن ) دیگه نباید او مسئله رو شروع کنی
 Now , get it straight . You shouldnt get started on that again.
۴- دلم برایت می سوزد
I feel sorry for you.
۵- این آخرین پیشنهاد منه ، می خوای بخواه ، می خوای نخواه.
Thats my last offer, take it or leave it.
6- انتظار دارم این مسئله را خیلی جدی بگیری.
 I expect you to take this seriously.
7- اگر نمی خواهیم از پروازمون عقب بمونیم بهتره که الان حرکت کنیم.
Wed better take off now if we dont want to miss our flight.
8- بهتره تصمیمتو بگیری .
ِYoud better make up your mind.
9- فقط ایندفعه رو بهت اجازه میدهم ، بار دیگه نه.
I let you have it this time, but not anymore.
10- تو دخالت نكن (اين به تو ارتباطي نداره )
Keep out of this - This is not your bussiness - Dont try to get involved.
11- همون قدر كه به تو ارتباط داره به من هم داره .
Its just as much my bussiness as yours.
12- اگر روي اون نون را نپوشاني زود خشك مي شود.
If you dont cover that bread, it will soon dry out.
13- صبرم داره تموم مي شه .
My patience is running out.
14 - با اون كاري نداشته باش .
Dont mess with him.

بخش دوم

۱- این قدر به اون ماشین ور نرو

 
1- Stop missing around with that car.

2- شما دو تا بس کنید (از دعوا سر و صدا و ...) نمی بینید دارم کار می کنم.
2- Knock it off you two. Dont you see Im working.
لغات:
knock off (something): to stop working and go somewhere else بس کردن سراغ کار دیگری رفتن 
۳- اون فقط داره از شما سو ء استفاده میکنه.
3- He is just using you.
لغات:
to use: to make someone do something for you in order to get something you want سو ء استفاده کردن (یکی از معانی آن ) و معنای دیگر آن همان استفاده کردن است که اینجا مراد نیست  
۴- درست ازش استفاده کن (ازش بد استفاده نکن).
4- Dont misuse it. 
۵- این ممکنه باعث دردسرت بشه.
5- This might get you into trouble.
 ۶- تازگی ها تو مدرسه مشکل پیدا کردی (تو دردسر افتادی)؟
6- Are you getting into trouble at school lately?
 ۷- سیستم الکتریکی ایراد (عیب) داره.
7- There must be a flaw in the electrical system.
 ۸- اگر فکر میکنی مشکل الکتریکی داره بهش دست نزن.
8- Dont touch it if you think its got an electrical fault.
 ۹- بس کن و گرنه چغلی تو پیش بابات می کنم.( به بابات می گم)
9- Stop it, or Iii tell your dad on you.
لغات:
tell on somebody : to tell someone in authority about something wrong that someone you know has done - used especially by children چغلی کردن گزارش کار غلطی را دادن
۱۰- این قدر فضولی (دخالت ) نکن
10- Stop being so nosy.
11- این قدر بچه نشو (بچه بازی در نیار)
11- Stop being such a baby.
۱۲- این که دلیل نمیشه.
12- Thats no excuse.
۱۳- اون کار دزدیه.
13- That is called stealing.
۱۴- خیلی با احتیاط رفتار کن.
14- Use extreme caution.
۱۵- باید آروم و با احتیاط کار کنی.
15- You have to do it slowly and always with caution.
۱۶- حواست جمع باشه.
16- Be alert.
۱۷- حماقت نکن.
17- Stop being a fool. 
۱۸- از عواقب کارت خبر داری.
18- Are you aware of consequences to you.
۱۹- سعی خودتو بکن ممکنه فرصت دیگری گیرت نیاد.
19- Do the best you can, you might not get another chance.
۲۰- مستقیم میرم سر اصل مطلب.
20- I come straight to the point.
۲۱- تمبر را با آب دهانش خیس کرد.
21- He moistened the stamp with his own saliva.
۲۲- اگر آب نباشد از تشنگی هلاک میشویم.
22- If there is no water, we will die of thirst.
۲۳- این سفر برایمان خیلی آب خورد.
23- This trip cust us a lot.
۲۴- این شایعات از کجا آب می خورد؟
24- Where these rumors originate from?
Or : where is the source of these romers?
۲۵ - مهمانی آنها خوب از آب درآمد.
25- Their party ended up being good.
۲۶- بی خود و بی جهت از همه انتقاد می کند.
26- She criticizes everyone for no reson at all.
۲۷ - با دیدن آن خوراک خوشبو دهانم آب افتاد.
27- Upon seeing that Fragnant food, My mouth waterd.
۲۸ - تنها پخت و پزی که بلدم آب پز کردن تخم مرغ است .
28- The only cooking I can do is to boil eggs.
۲۹ - یک مشت آبدار به سرش کوفتم.
29- I gave him a strong punch to his head.
۳۰ - آبروی خوانده ام در خطر است.
30- my familys honor is at stake.
لغات:
at stake: if something that you value very much is at stake, you will lose it if a plan or action is not successful در معرض خطر و نابودی بودن
 ۳۱- برای حفظ آبرو این کار را کرد.
31- He did it to save his face
۳۲- مواظب باش ممکنه لیوان از دستت لیز بخوره و بیفته.
32- Becareful, the glass might slip out of your hand.
۳۳- در آینده ای نزدیک
33- In the near future.
۳۴ این آخرین مد لباس مردانه است .
34- This is the latest mens fashion.
۳۵- یکی مانده به آخر.
35- The last but one.
or - The one before last.
۳۶ - در این شرکت حتی یک آدم حسابی نداریم.
36- We dont have even one qualified person in this company.
۳۷- این آرزو را به گور خواهد برد.
37- she shall not live to see her wish fulfilled.
۳۸ - بهترین موفقیت ها را برایت آرزو میکنم
38- I wish you the best of luck.
۳۹ - ورود برای عموم آزاد است.
39- It is open to the public.
۴۰ - آیا از عهده کار بر می آئید؟
40- Can you handle the job/task? 41- این روزها اوضاع و احوال چگونه است؟

41- How is everything going with you nowadays?
۴۲- وضع زندگیت چطور است؟
42- How is life treating you.
۴۳ - یک کمی پکر به نظر می رسی.
43- You look alittle bit down in the mouth
or- You look a little upset.
لغات:
down in the mouth: informal unhapp پکر ناراحت
۴۴- ای بد نیستم.
44- So so
۴۵ - دنبال یک لقمه نان می دویم.
45- Too much for an effort.
۴۶- امروز روز سختی را سپری کردم.
46- Today I had a hard day
or - I had a long day today.
۴۷ - تا دیر وقت بیدار بودم.
47- I stayed uo late.
۴۸ - از چه طریق امرار معاش می کنید؟
48- How do you make your bread and butter.
۴۹ - مشغول چه کاری هستید؟
49- What are you busy with?
۵۰ - امیدوارم که همه چیز روبراه باشد.
50- I hope everything works out well.

 

بخش سوم

 

1- مغولها نیشابور را به آب بستند.

1- The Mongols flooded Neishboor.

 

2- سویس یکی از آبادترین کشورهای جهان است.

2- Switzerland is one of the world’s most prosperous countries.

 

3- هیچ کشوری بدون برنامه صحیح آباد نمی شود.

3- No country will become prosperous without a corrent plan.

 

4- ما خرمشهر را دوباره آباد خواهیم کرد.

4- We will make Khramshahr habitable again.

 

5- آبادی شهر به خاطر کارخانه های متعدد آن است.

5- The city’s prosperity is due to it’s many factories.

 

6- سرزمین آبا و اجدادی اعراب جزیره العرب بود.

6- The ancestral home of the Arab was the Arabian Peninsula.

لغات:

Peninsula: a piece of land almost completely surrounded by water but joined to a large area of land   شبه جزیره پیشرفتگی خاک در آب  

 

 

 

 

 

 


 

7- آبراه پاناما چندین آب بند دارد.

7- The Panama Canal has several locks.

 

8- میزان آبدهی سد کرج حدود پنج متر مکعب در ثانیه است.

8- The water yield of Karaj Dam is about five cuble meters per second.

 

9- معلمی یک شغل آبرومندی است.

9- Teaching is a respectable profession.      

 

10- این دستگاه سیب را آب می گیرد و تصفیه میکند.

10- This machine presses out the apple’s juice and strains it.

11- پس از بارندگی شدید آب دهکده را فرا گرفت.

11- After the heavy rain, water flooded the village.

 

12- او داستان ازدواج خود را با آب و تاب شرح داد.

12- He recounted the story of his marrtiage in detail.

لغات:

Recount: formal to tell someone a story or describe a series of events برشمردن یکایک گفتن

 

13- می خواهم این مجله را مشترک شوم.

13- I want to subscribe to this magazine.

 

14- این گلها در آب و هوای سرد عمل نمی آیند.

14- These flowers do not grow in cold climates.

 

15- این باغ هفته ای یکبار آبیاری می شود.

15- This garden is irrigated once a week.

 

16- یک بنای آپارتمانی بیست طبقه.

16- A twenty-story apartment building.

 

17- فقط مقدار کمی زمین برای ساختمان سازی وجود دارد.

17- There is a limited supply of land for building.

 

18- واحد توپخانه ضد هوائی

18- The anty aircraft battery.

لغات:

Battery: several large guns used together واحد توپخانه

 

19- آن معتاد همه میراث پدرش را نابود کرد. (دود کرد)

19- The addict wasted all of his  father’s inheritance.

 

20- بنزین از قابلیت اشتعال بالائی برخوردار است.

20- Gasoline is highly flammable.

توضیح:

کلمه petrol انگلیسی می باشد نه آمریکائی

 

21- او ناگهان خشمگین شد و شروع کرد به ناسزا گفتن.

21- Suddenly he become furious and started cursing.

 

22- شوهر او مرد آتشی مزاجی است.

22- Her husband is a hot-tempered man.

 

23- او آینده درخشانی دارد.

23- She has a bright future.

 

24- بیشتر ساختمانهای دوران صفویه آجری هستند.

24- Most of the Safavid-era buildings are of bricks.

 

25- بالاخره تعطیلات نوروز هم به پایان رسید.

25- Finally Norouz vacation ended too.

 

26- تو باید آداب اخلاقی را به جا بیاوری.

26- You should observe the rules of morality.

 

27- برای یک لحظه حسابی از درخواستش جا خوردم.

27- For a moment, I was completely taken aback by her request.

 

28- مجبور شدیم ماشین رو ول کنیم و بقیه راه را پیاده برویم.

28- We had to abandon the car and walk the rest of the way.

 

29- او یک پسری خشن با اخلاقی تند است.

29-Hhe is a tough boy with rather an abrasive manner.

 

30- پدر بزرگ این اواخر همچنان کم حواستر میشود.

30- Grandads been getting rather absent-minded lately.

 

31- ما دلائل قاطعی داریم مبنی بر اینکه اون پولها را برداشته است.

31- We have absolute proofs that he took the money.

 

32- گیاهان مواد مغذی را از خاک جذب میکنند.

32- Plants absorb nutrients from the soil.

 

33- آدمی که درستکار (امین) نیست بدرد نمی خورد.

33- A person who is not honest is not good.

 

34- آدم نمی داند چه کار بکند.

34- One doesn’t know what to do.

 

35- آنها آن پلنگ آدمخوار را کشتند.

35- Thet killed that man-eating tiger.

 

36- آدم ربائی جرم بزرگی محسوب می شود.

36- Kidnapping is a serious/grate crime.

 

37- مصائب زندگی کم کم او را آدم کرده است.

37- The hardship of life have gradually made a man out of him.

 

38- آدمکشی بدترین نوع جنایت است.

38- Murder is the worst kind of crime.

 

39- آذربایجان گهواره تمدن ایران است.

39- Azarbaijan is the cradle of the Iranian civilization.

 

40- او گهواره را تکان داد تا بچه را ساکت کند.

40- She rocked the cradle to quieten the child.

 

41- ما برای چهار ماه آذوقه داریم.

41- We have food supplies for four months.

 

42- به خاطر ورود او خیابانها را آذین بستند.

42- Because of his arrival they decorated the street.

 

43- دو نفر عروس را آرایش کردند و به تالار بردند.

43- Two women put makeup on the bride and took her to the hall.

 

44- او یک جوان آراسته و مودب است.

44- He is a well-dressed and a polite youth.

 

45- من همیشه از سخنان آرامش بخش مادرم بهره برده ام.

45- I always take advantage of my mother’s smoothig words.

 

46- آرام بنشین تا گوش تو را معاینه کنم.

46- Sit still so that I can exmine your ear.

 

47- صدای یک انفجار آرامش محله را بهم زد.

47- The sound of an explosion disturbed the quiet of the neighborhood.

 

48- مردم باید در صلح و آرامش زندگی کنند.

48- People need to live in peace and tranquility.

 

49- از موقعی که زنش مرده یک دقیقه هم آرامش نداشته است.

49- He hasn’t had a moment of peace since his wife died.

 

50- علی رغم متلکهای آنها او آرامش خود را حفظ کرد.

50- Despite their taunts, she kept her composure.

 

51- کارگران اعتصابی ادعا می کردند که آرامش طلب هستند.

51- The striking workers were claiming that they were non-violent.

 

52- به آرامی دست به شانه ام زد.

52- He touched my shoulder gently.

 

53- ناپلئون قشون خود را به شکل نعل اسب آرایش داد.

53- Napeleon arrayed his army in a horseshoe design.

 

54- در بهشت همه آرزوهای تو برآورده خواهد شد.

54- In paradise all your wishes will be fulfilled.

 

55- او هنوز آروزی رفتن به پاریس را دارد.

55- She is still longing to go to Paris.

 

56- یکی از آرمانهای ما آزادی مطبوعات است.

56- One of our goals is freedom of the press.

 

57- بچه بطری شیر خود را تمام کرد و شروع کرد به آروغ زدن.

57- The baby finished her milk bottle and started burping.

 

58- عامل اکثر بدبختی های انسان حرص و آز است.

58- Greed is the cause of most of the mandkind’s misfortunes.

 

59- اقتصاد بازار آزاد کشور را رونق داد.

59- Free-market economy made the country flourish.

 

60- همه انسانها آزاد و برابر خلق شده اند.

60- All humans are created free and equal.

 

61- سربازان ما او را از اسارت در آوردند.

61- Our soldiers freed him from captivity.

 

62- او معتقد است که آزادی حتی از عدالت هم بهتر است.

62- He believes that liberty is even more important than justice.

 

63- ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستیم.

63- We demand the release of political prisoners.

 

64- آزادیخواهان الجزایری هفت سال با فرانسویان جنگیدند.

64- Algerian freedom fighters fought against the French for seven years.

 

65- صدای بلندگوهای آن کلیسا بسیار آزاد دهنده بود.

65- The noise of that church’s loudspeaker was very annoying.

 

66- او نسبت به تو خیلی عصبانی بود ولی ما سعی کردیم که آزردگی او را برطرف کنیم.

66- He was very angry at you, but we tried to placate him.

لغات:

Placate: formal to make someone stop feeling angry.  آرام کردن تسکین دادن

 

67- آزردگی پوستی بر اثر آفتاب خوردن زیاد.

67- Irritation as a result of overexposure to the sun.

 

68- شوخی های رکیک جواد به قدری آن خانمها را رنجاند که جلسه را ترک کردند.

68- Javad’s dirty jokes offended those ladies so much that they left the meeting.

 

69- انتقادات من او را آزرده کرد.

69- My criticism hurt his feelings.

 

70- از اینکه دوباره از او پول بخواهم خجالت می کشم.

70- I am embarrassed to ask him for money again.

 

71-  باید این حقیقت را قبول کنی که اکثر مشکلاتت بخواطر حسادت است.

71- You need to accept the fact that most of your problems are caused by jealousy.

 

72- بنا به نظریه پلیس حمله کنندگان او را با وسیله نوک تیز مورد ضرب و جهم قرار دادند.

72- According to the police, his attackers beat him with a sharp instrument.

 

73- حقوی که به تو داده می شود به مقدار کاری است که انجام می دهی.

73- You will be paid according to the amount of work you do.

 

74- زمانی که دسته سربازان یاغی رسید روستا تقریبا خال از سکنه شده بود.

74- By the time the rebel troops arrived, the village had already been abandoned.

 

75- توی لیست اسم او قبل از اسم من بود (او رتبه بالاتری کسب کرده بود).

75- Her name comes above mine on the list.

 

76- در زمستان دمای هوا به ندرت از صفر درجه می گذرد.

76- Temperatures rarely rise above zero in winter.

 

77- وقتی پدر ناگهان وارد اتاق شد صحبت ما سریعا خاتمه یافت.(فورا حرفمان را تمام کردیم).

77- Our conversation came to an abrupt end when father burst into the room.

 

78- اصلا برایم قابل قبول نیست که شاید او از اعتمادی که بهش داشتم سوء استفاده کند.

78- I never expected that he would abuse the trust I placed in him.

 

79- سرعتم را زیاد کردم تا از اتوبوس سبقت بگیرم.

79- I accelerated to overtake the bus.

 

80- امسال ظاهرا تورم افزایش خواهد یافت.

80- Inflation is likely to accelerate this year.

 

81- من تمام مسئولیت شکست این طرح را به عهده خواهم گرفت.

81- I accept full responsibility for the failure of the plan.

 

82- آیا دوست دارید شما را تا اتاقتان همراهی کنم؟

82- Would you like me to accompany you to your room?

 

83- مدارکی که او به دادگاه ارائه کرد کاملا صحیح نبود.

83- The evidence she gave to the court was not exactly accurate.

 

84-  چندین روز آزگار (متوالی) دنبال خونه بودم.

84- I was looking for a house for several consecutive days.

 

85- میزان سواد انگلیسی کارمندان جدید را آزمودیم.

85- We tasted`the new employees on the extent of their knowledge of English.

 

86- آسانی پرسشهای امتحانی ما را خوشحال کرد.

86- The easiness of the exam questions pleased us.

 

87- دنیا در آستانه جنگ جدیدی قرار دارد.

87- The world is on the threshold of a new war.

 

88- آستر پالتوی من ابریشمی است.

The lining of my coat is silken.

 

89- یک پیراهن آستین کوتاه.

89- A short-sleeved dress.

 

90- دماوند سپید سر به آسمان افراشته است.

90- The white Damavand rises high in the sky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: Mahdi Tavakol


٢٢:٣٣ - 1387/09/28    /    شماره : ٢٧٤١    /    تعداد نمایش : ٢٥٦٩٨


نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1388/02/08 2:28
1
1
لطفا listening هم داشته باشد. مخصوصا داستانهای کوتاه. با تشکر
کاربر مهمان
1387/10/02 19:50
1
2
thank you for your information.I appreciate your website.thank you all the time
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
 

دوره های آموزشی آزمون منابع آموزشی اطلاعات مهاجرتی امکانات آفرینش ارتباط با آفرینش
  ◦ خانه   ◦ رزرو آزمون تعیین سطح   ◦ پرتال آموزش   ◦ صفحه اصلی مهاجرت   ◦ تصحیح Writing   ◦ نشانی و شماره تماس
  ◦ جدول زمانبندی کلاسها   ◦ درباره آزمون آزمایشی   ◦ دانلود Ebook   ◦ آرشیو اخبار مهاجرت   ◦ تور بازدید مجازی   ◦ پشتیبانی آنلاین
  ◦ کلاسهای خصوصی   ◦ راهنمای آزمون آزمایشی   ◦ دانلود نمونه Writing   ◦ کانادا   ◦ فروم (انجمنهای گفتگو)   ◦ شماره حساب بانکی
  ◦ دوره Fundamental   ◦ نتایج آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود منابع آزمون IELTS   ◦ آمریکا   ◦ گالری شعبه جام جم   ◦ گروه فیسبوک آفرینش
  ◦ دوره های Premium   ◦ زمانبندی مصاحبه آزمون آزمایشی   ◦ دانلود فایلهای مفید IELTS   ◦ آلمان   ◦ گالری عکس آفرینش   ◦ آموزش سازمانی
  ◦ کارگاه مجازی IELTS   ◦ زمانبندی تصحیح اوراق Writing   ◦ دانلود نمونه فرمهای IELTS   ◦ استرالیا   ◦ فروشگاه آنلاین آفرینش   ◦ اساتید آفرینش
  ◦ راهنمای کارگاه مجازی   ◦ کارگاه حل تشریحی آزمون   ◦ دانلود کلیپ های آموزشی   ◦ سوئد   ◦ کارنامه IELTS زبان آموزان   ◦ درخواست نمایندگی
  ◦ ثبت نام کارگاه مجازی   ◦ کلید آزمونهای آزمایشی   ◦ دانلود کلاسهای مجازی   ◦ ایتالیا   ◦ سازمانهای طرف قرارداد   ◦ ثبت شکایات
  ◦ لینک صفحه ورودی کارگاه   ◦ آزمونهای پایان ترم   ◦ بانک سئوالات Speaking   ◦ اروپا   ◦ عضویت در سایت   ◦ سئوالات متداول
      ◦ راهنمای IELTS رسمی   ◦ آسیا   ◦ جستجو در سایت  
        ◦ آمریکای جنوبی   ◦ نقشه سایت  

 

ISO جلب رضایت مشتری ISO خط مشی آموزشی ISO مدیریت کیفیت ISO مدیریت کیفیت

   
 
   "تنها برگزیده و مقام اول" کنفرانس برند و آموزش در حوزه تخصصی IELTS

نشاني شعبه جردن: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید، بلوار گل آذین، پلاک 27 - پیامک: 10000700 - تلفن: 28318 (021)

نشاني شعبه میرداماد: تهران، بلوار میرداماد (زیر پل)، سمت سازمان ثبت شرکتها، خیابان البرز، کوچه قبادیان، پلاك 24 - تلفن: 22911210 (021)

واحد جهانی مشاوره و ثبت نام دوره های برون مرزی Virtual IELTS آفرینش (لندن - انگلستان) - تلفن: 442031297597+

Copyright © 2007-2014 www.ielts-house.com. All rights reserved. استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است